INSIKT PSYKIATRI PÅ JOBBET

Insikt psykiatri 2023

Lundbeck arbetar kontinuerligt med att ta fram utbildningar som är anpassade till de behov som finns i vården kring psykiatriska sjukdomar. Vi filmar några av våra föreläsningar och kan därmed erbjuda dessa lokalt på varje arbetsplats. Vi har filmat vårt symposium Insikt Psykiatri och syftet med ”Insikt Psykiatri på jobbet” är att fler ska få möjlighet att kunna ta del av  aktuella och intressanta ämnen som tillför värde i den kliniska  vardagen.

Temat för Insikt Psykiatri 2023 var Depression hos äldre – från forskning till klinisk vardag.

Är du och dina kollegor intresserade av att lyssna på några av årets föreläsningar på er klinik eller mottagning?
Varje film är ca 25 min lång. 

Mejla eller ring till Kristina Andersson, vår bokningsansvarig, och meddela vilken föreläsning ni är intresserade av så kontaktar hon er för att boka in ett möte.

Kristina Andersson, krar@lundbeck.com, mobilnummer 076-802 67 36.

Filmade föreläsningar

  1. INGMAR SKOOG Om äldre och åldrande i Sverige.
  2. INGMAR SKOOG Forskning om kognitiv svikt hos äldre. Var går gränsen mellan normalt åldrande och demens?
  3. MARGDA WAERN Om suicid hos äldre.
  4. MATTIAS DAMBERG Diagnostik och behandling av depression hos äldre i primärvården.
  5. MATTIAS DAMBERG Äldrepsykiatrisk forskning i Region Västmanland – Kan telefonbaserad beteendeaktivering vara ett framtida behandlingsalternativ för äldre med depression?
  6. MARIA HOLSTAD HÖGBERG Diagnostik och behandling av svårbehandlad depression hos äldre.

Föreläsare

INGMAR SKOOG Seniorprofessor i psykiatri och föreståndare för Age Cap centrum för åldrande och hälsa

Ingmar Skoog har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning och är en av världens främsta forskare inom sitt område. Hans forskning bygger på befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg där han bland annat skapat en unik möjlighet att studera de allra tidigaste sjukdomsprocesserna vid Alzheimers sjukdom. Ingmar Skoog är aktuell med Studio 65, ett program från UR i SVT, som handlar om livet från 60 och uppåt och hur man är äldre på ett mer modernt sätt i dag.


MARGDA WAERN
Professor i allmänpsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset

Margda Waerns forskning har särskild inriktning på suicidologi. Hennes forskargrupp ingår i AgeCap som är ett multidisciplinärt forskningscentrum för åldrande och hälsa. Ett av projekten i Margda Waerns forskningsgrupp utvärderar gruppbehandling baserad på existentiell psykologi för äldre på vårdcentral och tilldelades 2021 finansiering från Vetenskapsrådet. Projektet förväntas bidra med kunskap om existentiella behandlingsmetoders effekt och relevans i behandling av psykisk ohälsa hos en utsatt och underprioriterad åldersgrupp.

MATTIAS DAMBERG Docent vid centrum för klinisk forskning och överläkare vid geriatriska kliniken i Västerås

Under COVID-19-pandemin genomförde Mattias Dambergs och hans forskargrupp en pilotstudie i telefonbaserad psykologisk behandling hos äldre, isolerade patienter. Pilotstudien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland, och är den första i sitt slag. Deltagarna fick fyra psykologsamtal över telefon med en psykolog som använde så kallad beteendeaktivering – en metod som innebär att man får hjälp att identifiera och komma i gång med aktiviteter som känns viktiga, meningsfulla och lustfyllda.

MARIA HOLSTAD HÖGBERG Överläkare vid Äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Maria Holstad Högberg har tidigare bl.a. arbetat som verksamhetschef för akutpsykiatrin på Akademiska sjukhuset och 2020 blev hon en av Sveriges första specialister i äldrepsykiatri.

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL