Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1
Subventioneras endast för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen.

Depression ger funktionell nedsättning3-4

Depression påverkar tre olika symtomdomäner: emotionella, fysiska och kognitiva.2,3,5
Kognitiva symtom

Depression kan ibland upplevas som att livet sker i en bubbla.

Förmågan till att kunna fungera i vardagen, t.ex. att återgå till arbete eller vardagssysslor, är blockerad.
Vanliga symtom vid depression, förutom sänkt stämningsläge, är brist på energi och drivkraft samt kognitiva symtom som koncentration- och minnessvårigheter.2,3

Brintellix
– ett antidepressivt läkemedel

 • Multimodal verkningsmekanism för behandling av egentlig depression hos vuxna.1,6
 • Effekt på ett brett spann av depressiva symtom (mätt med MADRS).1
 • Effekt på kognitiva symtom vid depression samt förbättrar funktionell kapacitet vid depression.1,7,8
 • Ingen påverkan på sexuell funktion (vid 5-15 mg)*, kroppsvikt, hjärtfrekvens eller blodtryck jämfört med placebo.1
 • 10 mg/dag startdos för patienter < 65 år.1**

Överväg att påbörja behandling med Brintellix till en patient som stått på ett SSRI/SNRI och har symtom eller biverkningar som t ex:

Symtom:
 • Nedstämdhet
 • Låg motivation
 • Initiativlöshet
 • Koncentrations- och minnessvårigheter
  Biverkningar:
 • Viktökning
 • Sexuell dysfunktion
behandling av depression

Behandling av depression med Brintellix 5-20 mg1

 • Brintellix tas en gång dagligen, oberoende av matintag och tid på dygnet1
 • 10 mg är rekommenderad startdos för patienter < 65 år1
 • 5 mg rekommenderas som startdos för patienter ≥ 65 år1
Johan Fernström

Om byte av depressionsbehandling

Hör Johan Fernström, specialistläkare i psykiatri och forskare vid Lunds universitet, berätta mer om byte av depressionsbehandling.

Det viktigaste om Brintellix® – 4 korta filmer

I filmerna nedan får du veta mer om:

 • Den multimodala verkningsmekanismen och hur Brintellix® kan hjälpa patienter att nå bättre funktionell kapacitet.
 • Effekten vid behandling med Brintellix® samt vilka biverkningar som kan förekomma.
 • Dosoptimering för maximal antidepressiv effekt.
 • Insättande av Brintellix®, vilka doser som finns, hur behandlingen tas och vad man ska tänka vid byte från ett annat antidepressivt läkemedel.
Progress in mind

Progress in Mind

Önskar du mer fördjupning inom hjärnhälsa med fokus på psykiatri och neurologi? Missa då inte Progress in Mind – ett resurscenter för hjärnhälsa. Här finner du artiklar, nyheter från kongresser, videofilmer och mycket mer.

Utbildningar för dig och dina kollegor

Lundbeck har ett stort engagemang i att fortbilda sjukvårdspersonal inom de sjukdomsområden där vi verkar, inte minst psykiatri. CNS-dagen, Fråga doktorn och regionala utbildningar är bara några exempel. Hitta något som passar dig!

Referenser:
 1. Produktresumé Brintellix®, senaste översyn se fass.se ▶
 2. Fried EI, Nesse RM. PLoS One. 2014;9(2):e90311.
 3. Zajecka J et al. J Clin Psychiatry. 2013;74(4):407–414.
 4. APA, https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression.
 5. Hammar Å, Ardal G. Front Hum Neurosci. 2009;3:26.
 6. Bang-Andersen B et al. J Med Chem. 2011;54:3206–3221.
 7. McIntyre RS et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2014;17:1557–1567.
 8. Mahableshwarkar AR et al. Neuropsychopharmacology. 2015;40:2025–2037.

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL