Depression kan ibland upplevas som att livet sker i en bubbla.

Förmågan till att kunna fungera i vardagen, t.ex. att återgå till arbete eller vardagssysslor, är blockerad.
Vanliga symtom vid depression, förutom sänkt stämningsläge, är brist på energi och drivkraft samt kognitiva symtom som koncentration- och minnessvårigheter.1,2

Depression ger funktionell nedsättning2-3

Depression påverkar tre olika symtomdomäner: emotionella, fysiska och kognitiva.1,2,4
Kognitiva symtom

Överväg att påbörja behandling med Brintellix till en patient som stått på ett SSRI/SNRI och har symtom eller biverkningar som t ex:

Symtom:

 • Nedstämdhet
 • Låg motivation
 • Initiativlöshet
 • Koncentrations- och minnessvårigheter

Biverkningar:

 • Viktökning
 • Sexuell dysfunktion
 • Emotionell avtrubbning

Brintellix
– ett antidepressivt läkemedel

 • Multimodal verkningsmekanism för behandling av egentlig depression hos vuxna5,6
 • Effekt på ett brett spann av depressiva symtom (mätt med MADRS)5
 • Effekt på kognitiva symtom vid depression samt förbättrar funktionell kapacitet vid depression.5,7,8
 • Ingen påverkan på sexuell funktion (vid 5-15 mg), kroppsvikt, hjärtfrekvens eller blodtryck jämfört med placebo.5
 • 10 mg/dag startdos för patienter < 65 år.5*


* Patienter ≥ 65 år rekommenderas 5 mg en gång dagligen

Behandling av depression med Brintellix 5-20 mg5

 • Brintellix tas en gång dagligen,
  oberoende av matintag och tid på dygnet5
 • 10 mg är rekommenderad startdos
  för patienter < 65 år5
 • 5 mg rekommenderas som startdos
  för patienter ≥ 65 år
behandling av depression

Depression ger funktionell nedsättning2-3

Depression påverkar tre olika symtomdomäner: emotionella, fysiska och kognitiva.1,2,4
Kognitiva symtom

Depression kan ibland upplevas som att livet sker i en bubbla.

Förmågan till att kunna fungera i vardagen, t.ex. att återgå till arbete eller vardagssysslor, är blockerad.
Vanliga symtom vid depression, förutom sänkt stämningsläge, är brist på energi och drivkraft samt kognitiva symtom som koncentration- och minnessvårigheter.1,2

Överväg att påbörja behandling med Brintellix till en patient som stått på ett SSRI/SNRI och har symtom eller biverkningar som t ex:

Symtom:
 • Nedstämdhet
 • Låg motivation
 • Initiativlöshet
 • Koncentrations- och minnessvårigheter
  Bivirkningar:
 • Viktökning
 • Sexuell dysfunktion
 • Emotionell avtrubbning

Brintellix
– ett antidepressivt läkemedel

 • Multimodal verkningsmekanism för behandling av egentlig depression hos vuxna5,6
 • Effekt på ett brett spann av depressiva symtom (mätt med MADRS)5
 • Effekt på kognitiva symtom vid depression samt förbättrar funktionell kapacitet vid depression.5,7,8
 • Ingen påverkan på sexuell funktion (vid 5-15 mg), kroppsvikt, hjärtfrekvens eller blodtryck jämfört med placebo.5
 • 10 mg/dag startdos för patienter < 65 år.5*

behandling av depression

Behandling av depression med Brintellix 5-20 mg5

 • Brintellix tas en gång dagligen, oberoende av matintag och tid på dygnet5
 • 10 mg är rekommenderad startdos för patienter < 65 år5
 • 5 mg rekommenderas som startdos för patienter ≥ 65 år5
Johan Fernström

Om byte av depressionsbehandling

Hör Johan Fernström, specialistläkare i psykiatri och forskare vid Lunds universitet, berätta mer om byte av depressionsbehandling.

Progress in mind

Progress in Mind

Önskar du mer fördjupning inom hjärnhälsa med fokus på psykiatri och neurologi? Missa då inte Progress in Mind – ett resurscenter för hjärnhälsa. Här finner du artiklar, nyheter från kongresser, videofilmer och mycket mer.

Utbildningar för dig och dina kollegor

Lundbeck har ett stort engagemang i att fortbilda sjukvårdspersonal inom de sjukdomsområden där vi verkar, inte minst psykiatri. CNS-dagen, Fråga doktorn och regionala utbildningar är bara några exempel. Hitta något som passar dig!

Referenser:
 1. APA, https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression.
 2. Fried EI, Nesse RM. PLoS One. 2014;9(2):e90311.
 3. Zajecka J et al. J Clin Psychiatry. 2013;74(4):407–414.
 4. Hammar Å, Ardal G. Front Hum Neurosci. 2009;3:26.
 5. Produktresumé Brintellix®, senaste översyn se fass.se ▶
 6. Bang-Andersen B et al. J Med Chem. 2011;54:3206–3221.
 7. McIntyre RS et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2014;17:1557–1567.
 8. Mahableshwarkar AR et al. Neuropsychopharmacology. 2015;40:2025–2037.