BRINTELLIX® ÄR ETT ANTIDEPRESSIVT LÄKEMEDEL MED MULTIMODAL VERKNINGSMEKANISM1,2

Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1 Subventioneras endast för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen.

Multimodal verkningsmekanism och klinisk effekt1-3

Brintellix är en molekyl som är specifikt designad att hämma serotoninåterupptaget och modulera receptoraktivitet2,3

DIREKT EFFEKT

indirekt effekt

INDIREKT EFFEKT
indirekt effekt † Det specifika bidraget av varje individuellt mål till den observerade farmakodynamiska profilen förblir dock oklart och försiktighet ska iakttas vid extrapolering av djurdata till människa.1 GABA = Gamma-Aminobutyric acid
film_verkningsmekanism

Verkningsmekanism och funktionell kapacitet

Den multimodala verkningsmekanismen leder till modulering av flera signalsystem, främst med påverkan på serotonin – men även noradrenalin och dopamin. Hur kan Brintellix® hjälpa patienter att nå bättre funktionell kapacitet? Mikko förklarar.

Referenser:
  1. Produktresumé Brintellix®, senaste översyn se fass.se ▶
  2. Bang-Andersen B et al. J Med Chem. 2011;54:3206-3221.
  3. Sanchez C, Asin KE, Artigas F. Pharmacol Ther. 2015;145:43–57.

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL