STUDIER

A Randomized, Placebo-Controlled, Active-Reference, Double-Blind, Flexible-Dose Study of the Efficacy of Vortioxetine on Cognitive Function in Major Depressive Disorder
Mahableshwarkar AR et al. Neuropsychopharmacology. 2015;40(8):2025–2037.
Länk till artikel: 10.1038/npp.2015.52 >

Effects of vortioxetine on functional capacity across different levels of functional impairment in patients with major depressive disorder: a University of California, San Diego Performance-based Skills Assessment (UPSA) analysis
Jacobsen W Curr Med Res Opin . 2020 Jan;36(1):117-124.
Länk till artikel: DOI 10.1080/03007995.2019.1657692 >

Vortioxetine 20 mg/day in patients with major depressive disorder: updated analysis of efficacy, safety, and optimal timing of dose adjustment
Cronquist Christensen M et al. CNS Spectr. 2021;18:1–26.
Länk till artikel: DOI 10.1017/S1092852921000936 >

Efficacy of vortioxetine in patients with major depressive disorder reporting childhood or recent trauma
Cronquist Christensen M et al. J Affect Disord. 2020;263:258–266.
Länk till artikel: DOI 10.1016/j.jad.2019.11.074 >

Effectiveness of vortioxetine in patients with major depressive disorder comorbid with generalized anxiety disorder: Results of the RECONNECT study
Cronquist Christensen M et al. Journal of Psychopharmacology. 2022;36(5):566-577.
Länk till artikel: DOI https://doi.org/10.1177/02698811221090627 >

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL