Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1
Subventioneras endast för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen.

TOLERABILITET

Tolerabilitet1

Tolerabilitet

* Den vanligaste biverkningen var illamående. Biverkningarna var vanligtvis milda till måttliga och uppkom under behandlingens första 2 veckor. Symtomen var vanligtvis övergående och ledde generellt inte till att behandlingen avslutades.

**Efter marknadsintroduktionen har fall av sexuell dysfunktion rapporterats vid doser av vortioxetin under 20 mg.

film_effekt

Effekt och tolerabilitet

Mikko berättar mer om effekten vid behandling med Brintellix® samt vilka biverkningar som kan förekomma.

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL