Effekt

Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1
Subventioneras endast för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen. 

Behandlingsmålen över tid2

behandling över tid

MADRS – Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale
HAM-D – Hamilton Depression Rating Scale

Brintellix reducerar de depressiva symtomen signifikant hos patienter med svår depression jämfört med placebo*3

madrs totalpoang
Brintellix reducerar de depressiva symtomen signifikant hos patienter med svår depression† jämfört med placebo mätt med MADRS vecka 6 (p<0,001)3

* Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS): nedstämdhet, sänkt grundstämning, ångestkänslor, minskad nattsömn, minskad aptit, koncentrationssvårigheter, initiativlöshet, minskat känslomässigt engagemang, depressivt tankeinnehåll, livsleda, och självmordstankar.

† MADRS ≥ 30

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs placebo

MADRS medelvärde totalpoäng
Behandling av depression, med bibehållen effekt under 1 år4

madrs medelvarde totalpoang

After the first week, during which patients received Brintellix® 5 mg/day, flexible dosage was used (2.5, 5, 10 mg/day).

Effekt vid behandling av patienter som svarat
ofullständigt på SSRI/SNRI#5

förändring i madrs totalpoang

Estimated change in MADRS total scores from baseline to week 12 (FAS and MMRM by visit) and LOCF (FAS and ANCOVA) at week 12. Patient numbers at each visit are shown below the x-axis for each treatment group. ** p < 0.01; *** p < 0.001 versus agomelatine. The primary endpoint is at week 8 (FAS and MMRM). Response >50% improvement in MADRS from baseline. Remission MADRS score ≤10. # escitalopram, citalopram, sertraline, paroxetine, duloxetine, venlafaxine

film_effekt

Effekt och tolerabilitet

Mikko berättar mer om effekten vid behandling med Brintellix® samt vilka biverkningar som kan förekomma.

film_dosoptimering

Optimera dosen

För att nå funktionell återhämtning krävs en optimal dosering, som ger möjlighet till maximal antidepressiv effekt. Detta i kombination med god tolerabilitet. Jenny förklarar mer i videon.
Referenser:
  1. Produktresumé Brintellix®, senaste översyn se fass.se ▶
  2. Geer TL, Kurian BT, Trivedi MH. CNS Drugs. 2010;24:267–284.
  3. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012;15:589–600.
  4. Baldwin DS, Hansen T, Florea I. Curr Med Res Opin. 2012;28:1717–1724.
  5. Montgomery SA et al. Hum Psychopharmacol. 2014;29:470–482.

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL