KOGNITION VID DEPRESSION

Brintellix® (vortioxetin) har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.1
Subventioneras endast för patienter som provat, men inte uppnått behandlingsmålen med minst ett antidepressivt läkemedel och avbrutit behandlingen. 

Patienter beskriver kognitiva symtom vid depression2,3

kognitiva symtom

Depression ger funktionell nedsättning4,5

Depression påverkar tre olika symtomdomäner: emotionella, fysiska och kognitiva.4,6,7

kognitiva symtom depression

Kognitiva symtom vid depression är mycket vanliga och
kvarstår - även efter avslutad behandling8-10

AKUT

I en studie dominerade kognitiva problem det depressiva förloppet och var närvarande upp till 94% av tiden under de depressiva episoderna.8

RESPONS

En annan studie visade att 71% av patienter som svarat på behandlingen, men ej gått i remisson, fortfarande hade kognitiva symtom.11

REMISSION

Även hos patienter som till synes var i remission, var kognitiva symtom närvarande hos 44% av patienterna även efter avslutad behandling.8

Referenser:
 1. Produktresumé Brintellix®, senaste översyn se fass.se ▶
 2. Fehnel SE et al. CNS Spectrum. 2016;21:43–52.
 3. Gonda X et al. Ann Gen Psychiatry. 2015;14:27.
 4. Fried EI, Nesse RM. PLoS One. 2014;9(2):e90311.
 5. Zajecka J et al. J Clin Psychiatry. 2013;74(4):407–414.
 6. APA, https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression.
 7. Hammar Å, Ardal G. Front Hum Neurosci. 2009;3:26.
 8. Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Psycol Med. 2011;41:1165–1174.
 9. Rock PL, Roiser JP, Riedel WJ. Psychol Med. 2014;44:2029–2040.
 10. Greer TL, Kurian BT, Trivedi MH. CNS Drugs. 2010;24:267–284.
 11. McClintock SM et al. J Clin Psychopharmacol. 2011;31:180–186.

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL