FRÅGA DOKTORN PODDEN

Välkomna till ”Fråga-doktorn-podden” där vi tillsammans med en expert pratar psykisk ohälsa. Varje avsnitt har ett eget tema och fokus ligger mer på själva omhändertagandet av patienterna än de farmakologiska behandlingsvalen. Vi hoppas kunna erbjuda konkreta tips som gör ditt liv lättare när du träffar patienter med depressiva symtom. 

I de tre första pod-avsnitten medverkar Doktor Marie Asp. Marie är överläkare i psykiatri, har disputerat och bedriver forskning inom klinisk psykiatri med fokus på diagnostik och farmakologisk behandling av svårbehandlade depressionstillstånd. Marie ansvarar också för depressionskapitlet på Internetmedicin och håller kurser i affektiva sjukdomar och psykiatrisk diagnostik. I kliniskt arbete har hon arbetat mycket med utredning och bedömning av depression samt i psykiatrisk akutverksamhet

Sexuell hälsa vid depression och depressionsbehandling

Sömn i relation till depression och antidepressiv medicinering

Vikt i relation till depression och antidepressiv medicinering

Marie Asp

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL