INSIKT PSYKIATRI 2023

Insikt psykiatri 2023

DEPRESSION HOS ÄLDRE
– FRÅN FORSKNING TILL KLINISK VARDAG

18 OKTOBER 2023, OSCARSTEATERN

Välkommen till årets Insikt Psykiatri som fokuserar på äldre med depression.

Hur vanligt är depression och suicid hos äldre? Vad är viktigt att tänka på vid bemötande, diagnostik och behandling?

Föreläsarna för dagen kommer att dela med sig av vetenskaplig och klinisk expertis på temat äldre med depression och associerad samsjuklighet. Du kan även ta del av mötet digitalt via en live-stream.

Produktinformation om Brintellix® (vortioxetin) kommer visas i inledning och i pauser.

Vill du delta i årets Insikt Psykiatri?

SYMPOSIET ÄR KOSTNADSFRITT.
Arrangören står för föreläsare och lokal. Under dagen serveras en lättare lunch. För mer information kontakta Jenny Bäckstrand på H. Lundbeck AB.
E-post: jenb@lundbeck.com. Telefon: 040-699 82 00

Program 18 oktober 2023

 1. REGISTRERING OCH FIKA
 2. INLEDNING av Sofie Sundberg, MSL Lundbeck och Lisa Ekselius, seniorprofessor i psykiatri vid Uppsala universitet.
 3. INGMAR SKOOG Om äldre och åldrande i Sverige.
 4. INGMAR SKOOG Om synen på äldre och åldrande. Befolkningsstudier på depression hos personer över 65 år i Sverige.
 5. BENSTRÄCKARE
 6. MARGDA WAERN Om suicid hos äldre.
 7. LUNCH
 8. MATTIAS DAMBERG Diagnostik och behandling av depression hos äldre i primärvården.
 9. MATTIAS DAMBERG Äldrepsykiatrisk forskning i Region Västmanland – Kan telefonbaserad beteendeaktivering vara ett framtida behandlingsalternativ för äldre med depression?
 10. FIKAPAUS
 11. MARIA HOLSTAD HÖGBERG Diagnostik och behandling av svårbehandlad depression hos äldre.
 12. SUMMERING
 13. SYMPOSIET AVSLUTAS

Moderator

LISA EKSELIUS Seniorprofessor i psykiatri vid Uppsala universitet samt fd. överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Lisa Ekselius har i sin roll som överläkare och forskare studerat personlighetssyndrom och författat ett gediget antal publikationer samt studentlitteratur inom ämnet psykiatri. Lisa Ekselius var 2020 med och startade ett nytt forskningscentrum för kvinnors psykiska hälsa i den reproduktiva åldern – WOMHER (Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan), där hon numera sitter i ledningsgruppen.

Föreläsare

INGMAR SKOOG Seniorprofessor i psykiatri och föreståndare för Age Cap centrum för åldrande och hälsa

Ingmar Skoog har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning och är en av världens främsta forskare inom sitt område. Hans forskning bygger på befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg där han bland annat skapat en unik möjlighet att studera de allra tidigaste sjukdomsprocesserna vid Alzheimers sjukdom. Ingmar Skoog är aktuell med Studio 65, ett program från UR i SVT, som handlar om livet från 60 och uppåt och hur man är äldre på ett mer modernt sätt i dag.


MARGDA WAERN
Professor i allmänpsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset

Margda Waerns forskning har särskild inriktning på suicidologi. Hennes forskargrupp ingår i AgeCap som är ett multidisciplinärt forskningscentrum för åldrande och hälsa. Ett av projekten i Margda Waerns forskningsgrupp utvärderar gruppbehandling baserad på existentiell psykologi för äldre på vårdcentral och tilldelades 2021 finansiering från Vetenskapsrådet. Projektet förväntas bidra med kunskap om existentiella behandlingsmetoders effekt och relevans i behandling av psykisk ohälsa hos en utsatt och underprioriterad åldersgrupp.

MATTIAS DAMBERG Docent vid centrum för klinisk forskning och överläkare vid geriatriska kliniken i Västerås

Under COVID-19-pandemin genomförde Mattias Dambergs och hans forskargrupp en pilotstudie i telefonbaserad psykologisk behandling hos äldre, isolerade patienter. Pilotstudien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland, och är den första i sitt slag. Deltagarna fick fyra psykologsamtal över telefon med en psykolog som använde så kallad beteendeaktivering – en metod som innebär att man får hjälp att identifiera och komma i gång med aktiviteter som känns viktiga, meningsfulla och lustfyllda.

MARIA HOLSTAD HÖGBERG Överläkare vid Äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Maria Holstad Högberg har tidigare bl.a. arbetat som verksamhetschef för akutpsykiatrin på Akademiska sjukhuset och 2020 blev hon en av Sveriges första specialister i äldrepsykiatri.

Välkommen till Brintellix

DENNA WEBBPLATS ÄR ENDAST AVSEDD FÖR VÅRDPERSONAL. 

JAG ÄR INTE SJUKVÅRDSPERSONAL

JAG ÄR SJUKVÅRDSPERSONAL